امیدوارم زندگی تان به زیبایی و لطافت گلهای بهاری باشد ولی عمرتان مثل گل نباشد ، پایدار و سرافراز باشید ایرانیان عزیز و دوست داشتنی ، و امیدوارم در این سال جدید که سال اسب می باشد به مرادتان برسید و وفادار به زندگی باشید.