دانش آموزان عزیز و دوست داشتنی : سامیه ،مریم ها، خیر النسا ،فاطمه ها ، نور الهدی، خالده، هدی ، دنیا ها، زهرا ها و سایر دانش آموزان عزیز ، آغاز سال تحصیلی جدید را به تک تک شما خوبان تبریک می گویم و برایتان از خداوند متعال ،طول عمر باعزت و سرافرازی آرزومندم .همیشه به یادتان هستم واز دور می بوسمتان .خدا نگهدارتان باشد. این گلهای زیبا تقدیم شما عزیزان