پروانه و باغ

پروانه ای با بال زیبا و به زیبایی پروانه باغ ، پروانه در باغ است و باغ در حسرت ماندن پروانه

آخر پروانه نشانهٰ باغ است ، در کوچه ای که پروانه می بینی ؛ بدان یا باغچه ای زیبا در آن کوچه است یا باغی به یاد ماندنی که از یاد پروانه نمی رود. مگر اینکه نشانهٰ باغ به تور بچه ای که پروانه را  از آن خود می داند (نه از آن باغ )بیافتد.

/ 0 نظر / 25 بازدید