قوانین زندگی شخصی و اجتماعی از نظر کلمن

4- ثروت واقعی را براساس دوستیها می سنجند ، نه براساس داراییهای مادی

5- فرقی نمی کند شغلتان چیست ، آنچه اهمیت دارد این است که تا چه اندازه به آنچه که انجام می دهید افتخار می کنید .

5-گوش دادن و صحبت کردن هنوز هم بهترین و موثرترین شیوه ارتباط با دیگران است .

6- هرچه خود را بهتر بشناسید ، قویتر خواهید بود.

7- داشتن هدف در زندگی شرط اساسی برای قوی بودن است .

8- بدنتان بهتر می داند ، بیاموزید که به آنها گوش بدهید .

9- به اسقلال و احترام و شرافت خود افتخار کنید و در جهت حفظ آن بکوشید.

10- وقتی نه گفتن برایتان دشوار است به دشوار بودن کارهایی بیندیشید که پاسخ آری آنها را در پی دارد .

11- گفتن اینکه نمی دانم نشانه قدرت است نه ضعف

12- پنداشتهای کاذب در باره انتظارات دیگران سبب تشدید ظاهر پرستی می شوند .اما اعتماد به نفس ، صداقت و شوخ طبعی آن را سرکوب می کند .

13- شما به اندازه همه دنیا قدرت دارید ، تصمیم با شماست که چگونه و چه موقع از آن استفاده کنید.

14- از دقایق و ساعتهای وقتتان همانند پول خود مراقبت کنید تا پولتان از هدر رفتن مصون بماند.

15- اگر واقعا چیزی می خواهید ، باید به تواناییهای خود برای دستیابی به آن اعتماد داشته باشید ، اگر گمان کنیدشکست خواهید خورد ، تقریبا تردیدی نیست که شکست خواهید خورد ، اگر گمان کنید می توانید موفق شوید ، امکان موفقیت برایتان وجود دارد.

16- نگذارید پول زندگیتان را نابود کند از آن برای بهبود زندگیتان استفاده کنید .

17- از حق خود دفا ع کنید و اگر چنین نکنید احتمالا هیچ کس دیگر این کار را برایتان نخواهد کرد.

18- گورستانها پر از کسانی هستندکه زمانی بی همتا بوده اند.

19- هرچند از زندگی خوبی هم که برخوردار باشید ، اگر بیشتر لبخند بزنید و با گفتن متشکرم از دیگران سپاسگزاری کنید ، زندگی بهتر و شادمانه تری خواهید داشت.

20- پوزش خواستن به خاطر اشتباههایتان نشانه بلوغ و قدرت است . درس گرفتن از اشتباههایتان دانایی حقیقی است .

21- کینه معمولا بیش از آنکه به کسی که مورد کینه است آسیب برساند ، به کینه جو صدمه می زند .

منبع : بهداشت روانی از دکتر محمد علی احمد وند .

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید