صورة

 

 خنجر شوق بر حنجر نفس ‘

عید قربان فصل تقرب یافتن انسان به خداوند در سایه عبودیت و بندگی است ‘

 قربانی تو در راه خدا چیست ؟ با چه وسیله به خداوند تقرب می جویی ؟

آنچه انسان را به خدا نزدیک می کند طاعت است و آنچه از قرب ربوبی دور می سازد  معصیت است.

عید قربان بر شما عاشقان مبارک باد.

/ 0 نظر / 22 بازدید