ذات دریا

دریا عظمت را می آفریند و عظیم بودن را دوست دارد ذات دریا در عظمت است ، پرورش دادن موجوداتی با روحیات مختلف با قیافه های متفاوت ، با اهداف متفاوت ، ولی هیچوقت روزی این موجودات مختلف با ایده های متفاوت را

قطع نمی کند چون خلقت بزرگ بودن بخشندگی است چرا که خالق آن بزرگ و بخشنده است پس در این دنیای به این وسعتی که مثل دریاست امروز همه  روزی دارند پس غصه نخورید کافی است در این دریا کمی کنکاش و تلاش  کنید وبه روزی که خداوند کریم نصیبت می کنه برسی و  لازمه اش اینه که شنا کنی و شنا کردن بلد باشی.

/ 0 نظر / 6 بازدید