معنی مادر

 

اول به اونائی که مادرشون رو از دست دادن (که یادی ازش شده
باشه)
دوم به اونائی که مادر دارن (که قدر مادرشونو
بدونن
)
 
 
 

WHEN I CAME DRENCHED IN
THE RAIN…………………
وقتی خیس از باران به
خانه
رسیدم
BROTHER SAID : “ WHY DON’T YOU TAKE AN UMBRELLA WITH
YOU?”
برادرم گفت: چرا چتری
با خود
نبردی؟
SISTER SAID:”WHY DIDN’T YOU WAIT UNTILL IT STOPPED”
خواهرم گفت: چرا تا
بند آمدن باران
صبر
نکردی؟

DAD ANGRILIY SAID: “ONLY
AFTER GETTING COLD YOU WILL REALISE”.
پدرم با عصبانیت گفت:
تنها وقتی سرما
خوردی
متوج
ه خواهی
شد.

BUT MY MOM AS SHE WAS
DRYING MY HAIR SAID”
اما مادرم در حالی که
موهای مرا خشک 
می کرد
گفت

“STUPID
RAIN”
باران
احمق

THAT’S
MOM!!!
این
است
  معنی
مادر
 
/ 1 نظر / 26 بازدید
یه دوست

بدون خرید CD یا سرمایه گذاری از اینترنت درآمد کسب کنید حداقل 500 هزار تومان در ماه کاملا قانونی ( شرکت ثبت شده ) 7 سال سابقه