داستان بسیار آموزنده

داستان بسیار آموزنده

مرد فقیرى بود که همسرش کره مى ساخت ،و او آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت ،آن زن کره ها را به صورت دایره های  یک کیلویى مى ساخت. مرد آنرا به یکى از بقالى های شهر مىفروخت  و در مقابل مایحتاج خانه را مى خرید . روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک   کرد و تصمیم گرفت آنهارا وزن کند. هنگامى که آنها را وزن  کرد،  اندازه هر کره   900گرم بود.

او از مرد فقیر عصبانى شد و روز بعد  به مرد فقیر گفت:

دیگر از تو کره نمى خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى فروختى در حالى که وزن آن   900گرم است.مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین  انداخت وگفت:ما ترازویی نداریم و یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن یک  کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار داده بودیم .

(یقین داشته باش که: به اندازه خودت برای تو اندازه مى گیریم.)

به نقل از فوکارو

  

         

 

/ 0 نظر / 24 بازدید